На Шепетівщині сталася пожежа з летальними наслідками

Вчо­ра, 15 січ­ня, на пункт зв’яз­ку 21-ї ДПРЧ, що у міс­ті Ше­пе­тів­ці, о 21:49 пос­ту­пи­ло по­ві­дом­лення про по­же­жу в жит­ло­во­му бу­дин­ку у се­лі Бі­ло­по­лі, – повідомляє denzadnem.com.ua.

Над­зви­чай­ни­кам вда­ло­ся при­бор­ка­ти во­гонь та за­по­біг­ти його даль­шо­му по­ши­рен­ню. Під час про­ве­ден­ня роз­відки ря­ту­валь­ни­ки ви­яви­ли без­ди­хан­не ті­ло меш­канця по­меш­кання.

Ос­новною умо­вою, що спри­яла по­ши­рен­ню по­же­жі та ус­клад­ню­ва­ла про­цес її га­сін­ня, ста­ло — піз­нє ви­яв­лення по­же­жі, ве­ли­ке го­рю­че на­ван­та­жен­ня та силь­не за­дим­лення, — ка­жуть у Ше­пе­тівсь­ко­му РС ГУ ДСНС Ук­ра­їни Хмель­ницькій об­ласті.

Ймо­вір­ною при­чи­ною по­же­жі на­зи­ва­ють не­обе­реж­ність під час па­лін­ня.

Random Posts

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*