Потрійна ДТП у Летичівському районі

Потрійна ДТП у Летичівському районі
Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Пра­ців­ни­ки Ле­ти­чівсь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції з’ясо­ву­ють об­ста­ви­ни до­рожньо-тран­спортної при­го­ди, яка ста­ла­ся сьогод­ні, 8 квіт­ня, близь­ко 07:00 го­ди­ни ран­ку поб­ли­зу с. Вер­бка Ле­ти­чівсь­ко­го району. Про це по­ві­до­ми­ла по­лі­ція Хмель­ницької об­ласті на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці, інформує Деньзаднем

29-річ­ний меш­ка­нець Оде­си, ке­ру­ючи ав­то­мо­бі­лем «Ні­сан-Каш­кай», ви­їхав на зус­тріч­ну сму­гу ру­ху, де до­пус­тив зіт­кнен­ня з ван­тажним мік­ро­ав­то­бу­сом «Мер­се­дес-Сприн­тер» під ке­ру­ван­ням 33-річ­но­го тер­но­по­ля­ни­на.

За мік­ро­ав­то­бу­сом по тій же сму­зі ру­ха­ла­ся ван­та­жів­ка «DATA», 47-річ­ний во­дій якої не встиг зре­агу­ва­ти на різ­ку змі­ну си­ту­ації на до­ро­зі та до­пус­тив зіт­кнен­ня із задньою час­ти­ною «Сприн­те­ра».

Внас­лі­док ДТП во­дій ав­то­мо­бі­ля «Ні­сан-Каш­кай» та його па­са­жир, а та­кож во­дій ав­то­мо­бі­ля «Мер­се­дес-Сприн­тер» от­ри­ма­ли ті­лес­ні уш­коджен­ня, сту­пінь важ­кості яких з’ясо­ву­єть­ся.

На міс­ці по­дії про­дов­жує пра­цю­ва­ти слід­чо-опе­ра­тив­на гру­па по­лі­ції

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Хмельницькі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *