Президент призначив трьох суддів на Хмельниччині

Ука­зом Пре­зи­ден­та Ук­ра­їни № 7/2020 від 14 січ­ня 2020 ро­ку на Хмель­нич­чи­ні приз­на­че­но трьох суд­дів.

Від­по­від­но до Ука­зу Во­ло­ди­ми­ра Зе­ленсь­ко­го, онов­лення від­бу­ли­ся і в Хмель­ницько­му місь­крайон­но­му су­ді, де бу­ло приз­на­че­но на по­са­ди Вік­то­рію Олек­сан­дрів­ну Ко­валь та Сер­гія Ана­то­лійови­ча Ко­лі­єва.

У Ше­пе­тів­ці Ал­лу Юрі­їв­ну Ці­дик приз­не­че­но суд­дею в місь­крайон­но­му су­ді.

Random Posts

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*