У Шепетівці в другої дитини підтвердився COVID-19

Про це повідомляє видання ДеньЗаДнем.

Сьогод­ні, 10 квіт­ня, у ди­ти­ни під­твер­дився ви­па­док зах­во­рю­ван­ня на COVID-19.

«Це хлоп­чик із сім’ї, де зах­во­рі­ли 4 чле­ни ра­ні­ше. Ди­ти­на ра­зом зі ма­тір’ю та бра­ти­ком пе­ре­бу­ва­ють на ам­бу­ла­тор­но­му лі­ку­ван­ні», — цю ін­форма­ція по­ві­до­ми­ли у місь­ко­му шта­бу з лік­ві­да­ції нас­лідків над­зви­чай­ної си­ту­ації.

Отож, у Ше­пе­тів­ці це вже 7 хво­рий на COVID-19.

Random Posts

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*