Реконструкція навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» у Славуті триває.

Наразі у корпусі №1 активно виконуються внутрішні оздоблювальні роботи: фарбування стін, облаштування керамічною плиткою та лінолеумом підлоги, монтаж світильників, тощо.

Нагадаємо, що зве­ден­ня но­во­го кор­пу­су НВК «За­галь­но­ос­вітня шко­ла І-І­ІІ сту­пе­нів, гім­на­зія» бу­ло вклю­че­но до прог­ра­ми «Ве­ли­ке бу­дів­ниц­тво». За­галь­на кош­то­рис­на вар­тість ре­конс­трук­ції скла­дає 74,4 млн грн. Ро­бо­ти тут бу­ли роз­по­ча­ті ще у 2018 ро­ці за кош­ти місце­во­го бюд­же­ту, а зго­дом сю­ди за­лу­чи­ли фі­нан­су­ван­ня з Дер­жавно­го фон­ду ре­гі­ональ­но­го роз­витку. За­га­лом у 2018–2020 ро­ках ос­во­єно 16,5 млн грн (12 млн грн з ДФРР та 4,46 млн грн — спів­фі­нан­су­ван­ня з міс­це­во­го бюд­же­ту). Цьогоріч на його реалізацію передбачено 35,5 млн грн коштів державного фонду регіонального розвитку та 10,8 млн грн коштів місцевого бюджету. Роботи планують завершити до кінця 2021, проте, можливим є й завершення робіт у 2022 році.

Читайте також: Як зараховуватимуть дітей до дитячих садочків у 2022 році

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *