В Шепетівці ціла родинавиявилась інфікованою коронавірусом

В Шепетівці ціла родинавиявилась інфікованою коронавірусом
Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Ста­ном на ра­нок 7 квіт­ня в Ше­пе­тів­ці 5 міс­тян зах­во­рі­ло на COVID-19. Два но­ві ви­пад­ки ко­ро­на­ві­рус­ної хво­ро­би ста­ли­ся в ро­ди­ні ді­ду­ся, у яко­го вчо­ра ПЛР-тест по­ка­зав по­зи­тив­ний ре­зуль­тат, повідомляє Деньзаднем.

— Сьогод­ні от­ри­ма­ли під­тверджен­ня що­до зах­во­рю­ван­ня жін­ки і не­пов­но­літньої ди­ти­ни з сім’ї чо­ло­ві­ка, що зах­во­рів дру­гим. Від­так ма­ємо чо­ти­ри зах­во­рю­ван­ня на COVID-19 в од­ній сім’ї. Жін­ка та її ди­ти­на на­ра­зі пе­ре­бу­ва­ють на са­мо­ізо­ля­ції, їх­нім са­мо­по­чут­тям пос­тій­но ці­ка­вить­ся сі­мей­ний лі­кар. Зах­во­рю­ван­ня у них пе­ре­бі­гає без­сим­птом­но, — по­ві­до­ми­ли у місь­ко­му шта­бі з лік­ві­да­ції над­зви­чай­ної си­ту­ації.

До то­го ж, ще в од­ні­єї ма­ло­літньої ди­ти­ни з ці­єї ро­ди­ни пі­доз­рю­ють COVID-19.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Хмельницькі новини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *