У пе­рі­од з 9 по 10 груд­ня у сто­ли­ці проводиться Ку­бок Ук­ра­їни з чир­лі­дин­гу-2021.  У зма­ган­нях бе­руть участь біль­ше ти­ся­чі спорт­сме­нів зі спор­тивних клу­бів кра­їни, серед них і команди з Шепетівки.

Усього з Ше­пе­тів­ки бе­руть участь 4 ко­ман­ди — дві вис­ту­па­ють у Шкіль­ній лі­зі — це ЗОШ № 1, та ще дві — з ГО «Cheer Planet» Shepetivka Club та Бу­дин­ку куль­ту­ри. У скла­ді кож­ної ко­ман­ди 22–24 учас­ни­ці.

В перший день змагань, чирлідери з Шепетівки здобули золотий кубок та два перших місця. Перший кубок найвищого штабу здобула команда «Baby Sharks» за виступ у категорії «minis» в прог­ра­мі «pom-dance».

Ін­ша ко­ман­да «Ladies in purple» — два пер­ших міс­ця у ка­те­го­рії «junior» за ре­зуль­та­та­ми вис­ту­пів у но­мі­на­ці­ях «pom-dance» і «cheer-dance-show».

До участі у змаганнях чирлідерів го­ту­ва­ли вчи­тель фі­зич­ної куль­ту­ри ЗОШ № 1 Олек­сій Шу­ля­ков та тре­нер ГО «Cheer Planet» Shepetivka Club Оле­на Кри­він­чук, пише видання “День за днем“.

Читайте також: Хмельницькі шпажисти вибороли командне золото

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *